Majsko strokovno srečanje 10.5.2019

Spoštovani
V letnem vabilu na naša strokovna srečanja, ki smo vam ga poslali v mesecu oktobru, še
nismo navedli vseh točnih podatkov za določene teme. Tako vas s priloženim vabilom
obveščamo o vsebini in predavateljih majskega srečanja.
10. 5. 2019 ob 9:00
Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, projekt nacionalnega
projektnega partnerstva izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS – mag. Maja Zovko
Stele, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Razvijanje programa in nudenje pomoči in podpore osebam s spektroavtistično motnjo,
Predstavitev Društva in Centra ASPI – Tina Janežič, prof. soc. in filo., Društvo ASPI

Srečanje je v prostorih Zdravniškega društva v Ljubljani (stavba Dunajski
kristali).

Junijsko srečanje ZOMP-a na Rakitni

STROKOVNO SREČANJE ZOMP, JUNIJ 2019 – ČUSTVENE MOTNJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Letošnje junijsko srečanje ZOMP-a, ki ga pripravljamo specializanti otroške in mladostniške psihiatrije, bo v petek, 7. junija, v Mladinskem zdravilišču Rakitna.
Osnovna tema bo obravnava čustvenih motenj pri otrocih in mladostnikih. Predstavniki zdravilišča nam bodo predstavili svoje programe, predavanje o obravnavi čustvenih motenj v pedopsihiatrični ambulanti pa bo pripravila dr. Katarina Marn.
Vabljeni, da si rezervirate 7. junij 2019 med 10. in 14. uro, upajmo, da se srečamo v čim večjem številu.
Srečanju bo sledilo kosilo z druženjem pod prijaznim sponzorstvom družbe Lek – član skupine Sandoz.
Na srečanje se lahko prijavite prek spletnega obrazca. Prosimo izpolnite zahtevana polja
* indicates required field