Varstvo osebnih podatkov

OSEBNI PODATKI

Pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov v EU (GDPR)

 • Pri delu z osebnimi podatki upoštevamo naslednja splošna pravila:
 • Podatke obdelujemo pravilno in zakonito
 • Podatke obdelujemo le za specifične, znane in zakonite namene
 • Obdelava podatkov je primerno obširna in relevantna svojemu namenu
 • Podatki so točni in posodobljeni
 • Podatkov ne shranjujemo dalj, kot bi bilo potrebno
 • Podatke shranjujemo v skladu s posameznikovo privolitvijo in pravicami
 • Podatki so varno shranjeni
 • Podatkov ne prenašamo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EEA)
 • Vsa vprašanja ali pritožbe glede varovanja vaših podatkov lahko naslovite na tajnistvo.zomp@gmail.com.

Elektronski naslovi

 • V kolikor ste nam zaupali vaš elektronski naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih ali posamičnih elektronskih sporočil.
 • Elektronskih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.
 • Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete na naslov tajnistvo.zomp@gmail.com.

Poštni naslovi

 • V kolikor ste nam zaupali vaš poštni naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih sporočil.
 • Poštnih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.
 • Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete po elektronski pošti na naslov tajnistvo.zomp@gmail.com ali po običajni pošti na naslov:

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo
Slovensko zdravniško društvo
Dunajska 162
1000 Ljubljana