Teoretična izobraževanja

Program teoretičnega izobraževanja iz otroške in mladostniške psihiatrije (TI) organizira Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenskega zdravniškega društva. TI vsebuje predavanja iz vsebin, pomembnih za delo na področju otroške in mladostniške psihiatrije. Za specializante otroške in mladostniške psihiatrije predstavlja obvezno znanje.

Vsak sklop TI vsebuje tudi kolokvij (pisni ali ustni). Vsak specializant mora imeti opravljene vse kolokvije pred vstopom na specialistični izpit. TI vsebujejo naslednje sklope:

o Razvoj otroka (telesni, psihološki, socialen)
o Dinamske teorije osebnosti in terapevtske pristope
o Vedenjsko-kognitivne terapija in drugi terapevtski pristopi
o Intervju otroka, mladostnika, staršev; psihološka diagnostika; preventiva
o Razvojno – nevrološke motnje
o Čustvene in razpoloženjske motnje
o Psihotične motnje, bipolarna motnja
o Vedenjske motnje; razvijajoče se osebnostne motnje
o Motnje hranjenja; odvisnost
o Otrok/mladostnik v šolskem, socialnem in pravnem sistemu
o Travma, zloraba, medvrstniško nasilje

TI potekajo predvidoma drugi petek in soboto v predvidenih mesecih. Vsak sklop vsebuje 16h. V petek (8h) se predavanja začnejo ob 12.00, v soboto (8h) ob 9.00.

Cena posameznega sklopa je 100 evrov + DDV.

Predviden časovni razpored:

Oktober 2016
o Razvojno – nevrološke motnje 1

November 2016
o Razvojno – nevrološke motnje 2

Marec 2017
o Dinamske teorije osebnosti in terapevtske pristope

April 2017
o Vedenjsko-kognitivne terapija in drugi terapevtski pristopi

September 2017
o Intervju otroka, mladostnika, staršev; psihološka diagnostika; preventiva

Februar 2018
o Razvoj otroka (telesni, psihološki, socialen)

Marec 2018
o Psihotične motnje in bipolarna motnja razpoloženja

April 2018
o Vedenjske motnje; razvijajoče se osebnostne motnje

Maj 2018
o Čustvene in razpoloženjske motnje

September 2018
o Motnje hranjenja; odvisnost

Oktober 2018
o Travma, zloraba, medvrstniško nasilje

November 2018
o Otrok/mladostnik v šolskem, socialnem in pravnem sistemu

 

PRIJAVA NA NASLEDNJI SEMINAR: KLIKNITE