Program strokovnih srečanj

Objavljamo predviden program strokovnih srečanj za leto 2021-2022.

3.11. – 6. 11. 2021

Srečanje 7. SLOVENSKI PSIHIATRIČNI KONGRES, ki bo potekalo preko spletne platforme. Podrobnejše informacije na spletni strani Združenja Psihiatrov (https://www.zpsih2021.si/index.php/sl/).

 

10.12. 2021

Filmski december, skupno srečanje ZPS, ZOMP in SDSA. Dogovori o organizaciji še potekajo  (sledi obvestilo o organizaciji, program in lokacija).

 

14. 1. 2022

Predstavitev Protokolov sodelovanja med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema s področja duševnega zdravja.

Srečanje je predvidoma v prostorih Zdravniškega društva v Ljubljani (stavba Dunajski kristali) ob 9. uri. Kakršne koli spremembe lokacije ali načina izvedbe bomo sporočili.

 

 11. 3. 2022

Predstavitev treh specialističnih nalog.

Anja Tomaševič: URGENTNA OBRAVNAVA V OTROŠKI IN MLADOSTNIŠKI PSIHIATRIJI

Ana Suhodolčan Grabner: KOMORBIDNOST MOTENJ HRANJENJA IN AVTIZMA

Ana Mirković: PROGRAMI STARŠEVSTVA

Srečanje je predvidoma v prostorih Zdravniškega društva v Ljubljani (stavba Dunajski kristali) ob 9. uri. Kakršne koli spremembe lokacije ali načina izvedbe bomo sporočili.

 

april 2022 (datum še ni dokončno potrjen)

XVI. pedopsihiatrična delavnica v okviru Srečanja pediatrov v Mariboru. Tema še ni potrjena, bo sporočena naknadno.

 

 13. 5. – 14. 5. 2022

13. strokovni seminar z mednarodno udeležbo

»OSEBNOSTNE MOTNJE V RAZVOJNEM OBDOBJU – PREVENTIVA IN ZGODNJA OBRAVNAVA«

Ki bo potekal predvidoma 13. in 14. maja 2022, v Termah Zreče, Slovenija (www.terme-zrece.eu). Prijave bodo predvidoma možne v februarju 2022.

 

10. 6. 2022

Srečanje na terenu (podrobnejše informacije sledijo).

 

 

Januarsko in marčevsko srečanje bosta potekali predvidoma v prostorih Zdravniškega društva na Dunajski 162 v Ljubljani (Stavba Dunajski Kristali) od 9.-11. ure. Parkiranje je urejeno v prostorih parkirne hiše pod stavbo in je plačljivo. Ker je težko v naprej napovedati morebitne spremembe lokacije ali načina izvedbe vas bomo o spremembah sproti obveščali.