Obvestilo o izobraževanju Adolescent Identity Treatment

Vabimo vas, da se v januarju udeležite izobraževanja o »Adolescent Identity Treatment (AIT)«, ki predstavlja integrativni pristop k obravnavi osebnostne patologije v mladostništvu. Izhaja iz znanj družinske sistemske psihoterapije, teorije navezave, razvojne nevrobiologije, objektnih odnosov ter vedenjsko – kognitivnih teorij in tehnik.

Izobraževanje bosta vodila ustanovitelja AIT – prof. dr. Susanne Schlüter-Müller in prof. dr. Klaus Schmeck, oba otroška in mladostniška psihiatra ter psihoterapevta. Prof. dr. Susanne Schlüter-Müller vodi svojo kliniko v Frankfurtu. Prof. dr. Klaus Schmeck je zaposlen na Inštitutu za psihoterapijo otrok in mladostnikov Univerzitetne klinike v Bazlu.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z adolescenti z osebnostno patologijo, še posebej z mladostniki z nastajajočo mejno osebnostno motnjo. Vabljeni so tako specialisti kot specializanti otroške in mladostniške psihiatrije ter psihiatrije, klinični psihologi in psihoterapevti.

Več o AIT si lahko preberete v knjigi, ki sta jo skupaj s soavtorji napisala naša predavatelja: Adolescent Identity Treatment, založba Springer, 2014. O obravnavi osebnostne patologije pa priporočamo v branje članek predavateljev s soavtorji v Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology , Vol. 3(1):63-70, 2015, z naslovom Assessment and Treatment of Identity Pathology During Adolescence.

Po končanem izobraževanju bodo udeleženci prejeli uraden certifikat in licenco AIT terapevta.

Izobraževanje je sestavljeno iz teoretičnega in supervizijskega dela. Teoretični del bo potekal dva zaporedna dneva – 17. in 18. januarja 2020 v UKC Maribor. Supervizijski del  bo potekal 20. in 21. maja 2020 v UKC Maribor.

 

Kotizacija znaša 650 Eur + DDV in vsebuje plačilo:

  • dvodnevnega teoretičnega izobraževanja (17. in 18. januar 2020)
  • dan in pol skupinske supervizije (20. in 21. maj 2020)
  • skype supervizije po dogovoru

 

Prijave sprejemamo do 31.9.2019 oz. do zapolnitve predvidenih mest na

www.ukc-mb.si; zavihek strokovna srečanja.

 

Dodatne informacije:

Tina Škerbinc Muzlović (02 321 29 40)

E-mail: Tina.SKERBINCMUZLOVIC@ukc-mb.si

 

 

AIT- Training:

 

20 hours theory + 14 hours supervision (one hour=45 min)

2 full days theory (20 h)

1,5 days supervision (14 h)

Skype supervision

 

Theory and practice (20 hours):

January 17th  2020

9.00-10.30   10.45-12.15    13.30-15    15.15-16.45   17.-18.30

 

January 18th 2020

9.00-10.30   10.45-12.15     13.30-15    15.15-16.45   17.-18.30

 

Group-supervision 14h

 

May 20th 2020

12-13.30    13.45-15.15   15.45-17.15

 

May 21st 2020

9.00-10.30   10.45-12.15    13.30-15    15.15-16.45

 

 

Training topics AIT (20 hours)

 

Theoretical principles: 8h

Model of the disorder                                                                                              2 h

Object relation-theory (z.B. Kernberg, Anna Freud – Melanie Klein             controversy) and Self-Psychology                                                                           2 h

Object relation-dyads and comparable concepts: Schemata
in Schema-Therapy, conflict-axis (OPD-CA)                                                          2 h

Normal and disturbed development of identity                                                       2 h

 

Treatment techniques: 12 h

Stance                                                                                                                       1 h

Clarification                                                                                                              3 h

Confrontation (incl. non-verbals, Countertransference, Containment)                    3 h

Interpretation                                                                                                           3 h

Contract setting                                                                                                        1 h

Psychoeducation/Homeplan                                                                                     1 h