Strokovni center za avtizem

Začetek novega leta prinaša tudi nove strokovne vsebine.  V  petek, 10.1. 2020 bomo v prostorih Zdravniške društva na Dunajski 162 ob 9.00, predstavili pilotni projekt Strokovni center za avtizem.

Sodelujoči:

1.)  Alenka Werdonig, dipl. psih.:  Pilotni projekt Strokovni center za  avtizem

2.)  mag. Sabina Mujkanović, dipl. soc. ped.: Socialno pedagoški   pristopi pri delu z otrokom z avtizmom

3.)  Ksenija Bruher, dipl. del. ter., dipl. fizio.: Učinki Terapije  senzorne integracije pri otrocih z avtizmom

4.)  Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. psih. spec otr. in mlad. psih.: Vloga specialista otroške in mladostniške psihiatrije v Pilotnem projektu Strokovni center za avtizem

 

Vljudno vabljeni

 

V imenu ZOMP, Nataša Potočnik Dajčman