Travma, zloraba, medvrstniško nasilje

Izvajalec: Maja Radobuljac

Udeležba na predavanjih se šteje za strokovno izobraževanje. Obvezna teoretična izobraževanja so v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Kotizacija znaša 100€ + DDV (za specializante otroške in mladostniške psihiatrije) oziroma 150€ +  DDV za ostale udeležence.

Hourly Schedule

Petek 13. 11. ob 13.00 uri

Sobota 14. 11. ob 9.00 uri

Date

Nov 13 2020

Lokacija

Pediatrična klinika
UKC Ljubljana
Kategorije

Organizator

ZOMP
© Copyright - ZOMP.si