OTI – Izobraževanja

ZOMP organizira obvezna teoretična izobraževanja katera so obvezna za specializante otroške in mladostniške psihiatrije.