Izvršni odbor

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bil na skupščini ZOMP, ki je bila izvedena 13.3.2015 na rednem srečanju ZOMP v Ljubljani ob prisotnosti 22 od 38 aktivnih članov ZOMP izglasovan nov Izvršni odbor v sestavi:

Predsednica: doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Podpredsednik: Bojan Belec, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Tajnica: doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije

Blagajničarka: dr. Marija Brecelj Anderluh, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Člani IO:

Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Katja Kobilšek Guna, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije

Miroslav Berič, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Živa Fortič Smole, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Urša Petja Mrevlje Lozar, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Jasna Gidaković, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in spec. psihiatrije

Jerneja Maček, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije

ter predstavnik specializantov otroške in mladostniške psihiatrije Gašper Grobelšek, dr. med.

Upamo, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali.

Z lepimi pozdravi,

Izvršni odbor ZOMP