Članstvo

ČLANSTVO V ZOMP

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP) je eno od strokovnih združenj Slovenskega
zdravniškega društva in vključuje strokovnjake s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
Članstvo formalno delimo na redne člane (zdravnike: pedopsihiatre, pediatre, nevrologe…) in
pridružene člane (strokovnjaki drugih področij).

Člani Združenja se srečujejo na strokovnih srečanjih, po programu, ki ga objavimo ob začetku
vsakega semestra. Predavanja so brezplačna in se odvijajo navadno vsak 2. petek v mesecu ( razen
februarskih in letnih počitnic), v predavalnici Centra za mentalno zdravje, Zaloška 29 v Ljubljani in
trajajo med 9. in 11.uro. Predstavitev strokovnih tem se lahko udeležijo tudi zainteresirani, ki niso
člani, zaželena pa je predhodna prijava na elektronski naslov Združenja za otroško in mladostniško
psihiatrijo (tajnistvo.zomp@gmail.com).

KAKO POSTANEM ČLAN ZOMP?

Na internetnih straneh Združenja boste našli pristopno izjavo, ki jo izpolnjeno vrnete na naslov, ki je
označen na pristopni izjavi ali na elektronski naslov ZOMP. Ko prejmemo vašo izjavo, pridobite svojo
številko in vključimo vas v elektronsko obveščanje o različnih temah, ki zadevajo področje duševnega
zdravja otrok in mladostnikov, s poudarkom na otroški in mladostniški psihiatriji. Ob vpisu v seznam
članov pa prejmete tudi položnico za članarino, za katero vas prosimo, da jo poravnate takoj, saj se
Združenje financira zgolj iz sredstev članarin.

Članarina za leto 2013 je 50 eur.

V kolikor se odločite, da bi se želeli izpisati iz Združenja, nas o tem obvestite pisno ali preko spleta.

PRISTOPNA IZJAVA (Prenesi)