Strokovni center za avtizem

Začetek novega leta prinaša tudi nove strokovne vsebine.  V  petek, 10.1. 2020 bomo v prostorih Zdravniške društva na Dunajski 162 ob 9.00, predstavili pilotni projekt Strokovni center za avtizem.

Sodelujoči:

1.)  Alenka Werdonig, dipl. psih.:  Pilotni projekt Strokovni center za  avtizem

2.)  mag. Sabina Mujkanović, dipl. soc. ped.: Socialno pedagoški   pristopi pri delu z otrokom z avtizmom

3.)  Ksenija Bruher, dipl. del. ter., dipl. fizio.: Učinki Terapije  senzorne integracije pri otrocih z avtizmom

4.)  Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. psih. spec otr. in mlad. psih.: Vloga specialista otroške in mladostniške psihiatrije v Pilotnem projektu Strokovni center za avtizem

 

Vljudno vabljeni

 

V imenu ZOMP, Nataša Potočnik Dajčman

Redna srečanja ZOMP

Spoštovani člani ZOMP, obveščam vas o prvih letošnjih srečanjih in vas lepo vabim, da se nam pridružite.

Maja Drobnič Radobuljac

 

REDNA SREČANJA ZOMP

18. in 19. 10. 2019

OBRAVNAVA SANJ V PSIHOTERAPIJI; Hotel Ajda, Moravske Toplice

 

8.11.2019 ob 9.00:

SOMATSKE BOLEZNI V OZADJU DUŠEVNE SIMPTOMATIKE; prostori SZD, Dunajska 162, Ljubljana

– Diferencialna diagnostika psihotičnih simptomov pri otrocih in mladostnikih   (Gašper Grobelšek)

– Wilsonova bolezen   (Urban Horvat)

– Psihiatrični simptomi Niemann Pickove bolezni pri mladostnikih    (Anja Plemenitaš)

 

10.1.2020

AKTUALNA DOGAJANJA V VZPOSTAVLJANJU MREŽE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI; prostori SZD na Dunajski 162, Ljubljana ob 9.00

 

Obvestilo o izobraževanju Adolescent Identity Treatment

Vabimo vas, da se v januarju udeležite izobraževanja o »Adolescent Identity Treatment (AIT)«, ki predstavlja integrativni pristop k obravnavi osebnostne patologije v mladostništvu. Izhaja iz znanj družinske sistemske psihoterapije, teorije navezave, razvojne nevrobiologije, objektnih odnosov ter vedenjsko – kognitivnih teorij in tehnik.

Izobraževanje bosta vodila ustanovitelja AIT – prof. dr. Susanne Schlüter-Müller in prof. dr. Klaus Schmeck, oba otroška in mladostniška psihiatra ter psihoterapevta. Prof. dr. Susanne Schlüter-Müller vodi svojo kliniko v Frankfurtu. Prof. dr. Klaus Schmeck je zaposlen na Inštitutu za psihoterapijo otrok in mladostnikov Univerzitetne klinike v Bazlu.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se profesionalno ukvarjajo z adolescenti z osebnostno patologijo, še posebej z mladostniki z nastajajočo mejno osebnostno motnjo. Vabljeni so tako specialisti kot specializanti otroške in mladostniške psihiatrije ter psihiatrije, klinični psihologi in psihoterapevti.

Več o AIT si lahko preberete v knjigi, ki sta jo skupaj s soavtorji napisala naša predavatelja: Adolescent Identity Treatment, založba Springer, 2014. O obravnavi osebnostne patologije pa priporočamo v branje članek predavateljev s soavtorji v Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology , Vol. 3(1):63-70, 2015, z naslovom Assessment and Treatment of Identity Pathology During Adolescence.

Po končanem izobraževanju bodo udeleženci prejeli uraden certifikat in licenco AIT terapevta.

Izobraževanje je sestavljeno iz teoretičnega in supervizijskega dela. Teoretični del bo potekal dva zaporedna dneva – 17. in 18. januarja 2020 v UKC Maribor. Supervizijski del  bo potekal 20. in 21. maja 2020 v UKC Maribor.

 

Kotizacija znaša 650 Eur + DDV in vsebuje plačilo:

 • dvodnevnega teoretičnega izobraževanja (17. in 18. januar 2020)
 • dan in pol skupinske supervizije (20. in 21. maj 2020)
 • skype supervizije po dogovoru

 

Prijave sprejemamo do 31.9.2019 oz. do zapolnitve predvidenih mest na

www.ukc-mb.si; zavihek strokovna srečanja.

 

Dodatne informacije:

Tina Škerbinc Muzlović (02 321 29 40)

E-mail: Tina.SKERBINCMUZLOVIC@ukc-mb.si

 

 

AIT- Training:

 

20 hours theory + 14 hours supervision (one hour=45 min)

2 full days theory (20 h)

1,5 days supervision (14 h)

Skype supervision

 

Theory and practice (20 hours):

January 17th  2020

9.00-10.30   10.45-12.15    13.30-15    15.15-16.45   17.-18.30

 

January 18th 2020

9.00-10.30   10.45-12.15     13.30-15    15.15-16.45   17.-18.30

 

Group-supervision 14h

 

May 20th 2020

12-13.30    13.45-15.15   15.45-17.15

 

May 21st 2020

9.00-10.30   10.45-12.15    13.30-15    15.15-16.45

 

 

Training topics AIT (20 hours)

 

Theoretical principles: 8h

Model of the disorder                                                                                              2 h

Object relation-theory (z.B. Kernberg, Anna Freud – Melanie Klein             controversy) and Self-Psychology                                                                           2 h

Object relation-dyads and comparable concepts: Schemata
in Schema-Therapy, conflict-axis (OPD-CA)                                                          2 h

Normal and disturbed development of identity                                                       2 h

 

Treatment techniques: 12 h

Stance                                                                                                                       1 h

Clarification                                                                                                              3 h

Confrontation (incl. non-verbals, Countertransference, Containment)                    3 h

Interpretation                                                                                                           3 h

Contract setting                                                                                                        1 h

Psychoeducation/Homeplan                                                                                     1 h

 

Otroci z motnjami vedenja in brezčutnimi neobčutljivimi potezami

Spoštovane in spoštovani, vabimo vas na izjemen dogodek okroglo mizo in seminar OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA IN BREZČUTNIMI NEOBČUTLJIVIMI POTEZAMI z vrhunskima strokovnjakoma iz tujine Essi VIDING in Matthew WOOLGAR.

Seminar je namenjen vsem, tako strokovnjakom kot laikom, ki jih etiologija, fenomenologija in simptomatika vedenjskih motenj in brezčutnih neobčutljivih potez pri otrocih zanima, zlasti z namenom zgodnjega odkritja (prepoznavanja) in poznavanja ustreznih oblik pomoči specifični populaciji otrok (učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, profesorji, zdravniki, specialisti otroške in mladostniške psihiatrije, klinični psihologi, pristojna ministrstva in njihovi organi v sestavi, tožilci, sodniki, starši itd…)

Okrogla miza s tiskovno konferenco bo potekala v sredo, 11.9.2019 od 16 ure dalje; seminar pa bo potekal od četrtka, 12.9. od 8.30 ure, do petka, 13.9.2019 do 16 ure v Ljubljani, Hotel SLON, Slovenska Cesta 34 (conference room). 

Na seminar se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE , program je dostopen tukaj.

Predavanja tujih strokovnjakov bodo potekala v angleškem jeziku brez prevajanja.

Kotizacija za člane ZOMP-a je 70,00 EUR.

6. seja delovne skupine za izobraževanje – 14. 2. 2019 – 15.00

Izobraževanja iz otroške in mladostniške psihiatrije so namenjena specializantom otroške in mladostniške psihiatrije, specializantom psihiatrije, psihologije ter drugim, ki delajo na področju otroške in mladostniške psihiatrije.

1.     Razvoj otroka (Maja Radobuljac): 11. – 12. oktober 2019

2.     Intervju otroka, mladostnika, staršev; psihološka diagnostika, preventive (Marija Anderluh): 8. – 9. november 2019

3.     Razvojno nevrološke motnje I. (Jerneja Maček): 13. – 14. december 2019

4.     Razvojno nevrološke motnje II ( Jerneja Maček): 10. – 11. januar 2020

5.     Psihotične motnje, bipolarna motnja (Hojka Kumperščak): 8. – 9. marec 2020

6.     Čustvene in razpoloženjske motnje (Nataša Dajčman): 17. – 18.april 2020(datum še ?)

7.     Vedenjske motnje (Bojan belec): 8. – 9. maj 2020

8.     Motnje hranjenja, odvisnosti (Marija Anderluh): 9. -10. oktober 2020

9.     Travma, zloraba, medvrstniško nasilje (Maja Radobuljac): 13. – 14. november 2020

10.  Otrok v šolskem, socialnem sistemu in pravnem sistemu (Bojan Belec): 11.-12. december 2020

11.  Dinamske teorije osebnosti in terapevtski pristopi (Urša Mrevlje L.): 15. -16. januar 2021

12.  Sistemska družinska terapija, vedenjsko kognitivna terapija in drugi terapevtski pristopi (Urša Mrevlje L.): 12.-13. marec 2021

XXIX. srečanje pediatrov v Mariboru 12. in 13. aprila 2019 – XIV. PEDOPSIHIATRIČNA DELAVNICA

 

XXIX. srečanje pediatrov v Mariboru in 13. aprila 2019

Kongresni center Habakuk, Maribor

XIV. PEDOPSIHIATRIČNA DELAVNICA

Kristalna dvorana, Kongresni center Habakuk, Maribor

 Petek,  12. april 2019

 So se duševne motnje spremenile? Novosti v klasifikaciji bolezni MKB 11.

 

9.30 – 10.00  Registracija

10.00 – 11.30 Norbert Skokauskas – Overview of classifications and challenges and impact to mental health services

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.30 Nina Šenica – Pregled novosti v klasifikaciji bolezni MKB 11

Hojka Gregorič Kumperščak – So se duševne motnje spremenile? Osebnostne motnje v MKB 11

Jerneja Maček – Razvojnonevrološke motnje v luči novih diagnostilnih kriterijev

13.30 – 14.30  Kosilo

14.30 – 16.00 Urša Mrevlje Lozar – Druge spremembe  v MKB 11

Ivona Kruljac – Prikaz kompleksnega primera

Diskusija

Kotizacija znaša 100,00 EUR, sekundariji in specializanti imajo 50% popust, študentje in upokojenci brezplačno. Vljudno vabljeni.

Prijave na:

www.ukc-mb.si; zavihek strokovna srečanja

Dodatne informacije: Rebeka Gerlič  02/321-28-13 rebeka.gerlic@ukc-mb.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo na srečanje ZOMP 8.marec 2019

Dragi člani ZOMP,

Vabljeni na  srečanje v petek 8. 3. 2019 ob 9.00 v  prostore Zdravniške zbornice v Ljubljani (stavba Dunajski kristali).

Program:

 1. Novosti v organizaciji otroške in mladostniške psihiatrije
 • Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (Protokoli in Klinične poti); Marija Anderluh
 • Varovani oddelek; Maja Drobnič Radobuljac,
 • Stanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami; Hojka Gregorič Kumperščak
 1. Skupščina
 • poročilo blagajnika in predsednika za mandat 2015-2019
 • volitve novega IO
 • razno

Teoretično izobraževanje: Motnje hranjenja in bolezni odvisnosti

Obveščamo vas, da bo dne 18. In 18. januarja 2019 naslednje Teoretično izobraževanje iz otroške in mladostniške psihiatrije v organizaciji Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo SZD. Prijavite se lahko preko prijavnice na spletni strani ZOMP. Kotizacija znaša 100 evrov + DDV. Izobraževanje bo potekalo v predavalnici Pediatrične Klinike (levo spodnje pritičje).

 

Obvezna teoretična izobraževanja za specializante otroške in mladostniške psihiatrije

MOTNJE HRANJENJA IN BOLEZNI ODVISNOSTI

PROGRAM

Petek, 18. januar 2019

12.00 – 13.30     Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih; Marija Anderluh

13.30 – 14.30      Psihološka obravnava in faze zdravljenja anoreksije nervoze; (Vedrana Đurašin)

14.30 – 14.50      Odmor

14.50 – 15.40      Delo s starši; Vedrana Đurašin & Marija Anderluh

15.40 – 16.00      Dietetsko svetovanje; Denis Mušić

16.00 – 17.00      Motivacijski intervju; Vedrana Đurašin & Marija Anderluh

17.00 – 17.45      Ambulantno zdravljenje; Marija Anderluh

17.45-  18.30      Prikazi primerov

 

Sobota, 19. januar 2019

8.30 – 9.30          Bolezen odvisnosti pri otrokih in mladostnikih; Andrej Kastelic

9.30– 10.30         Odvisnost in starševstvo; Andrej Kastelic

10.30 – 10.45       Odmor

10.45 – 11.45       Dvojne diagnoze pri mladostnikih z boleznijo odvisnosti; Nuša Šergec

11.45 – 12.30       Nekemične odvisnosti; Bojan Belec

12.30 – 13.15       Pomoč otrokom z odvisnotmi od interneta v Logoutu; Špela Reš

13.15 – 13.30      Zaključek / kolokvij

 

Na teoretično izobraževanje se lahko prijavite prek spletnega obrazca. Prosimo izpolnite zahtevana polja.
* indicates required field

II. regijsko srečanje izvršilnih odborov združenj za otroško in mladostniško psihiatrijo regije bivše SFRJ

© Copyright - ZOMP.si