Majsko strokovno srečanje 10.5.2019

Spoštovani
V letnem vabilu na naša strokovna srečanja, ki smo vam ga poslali v mesecu oktobru, še
nismo navedli vseh točnih podatkov za določene teme. Tako vas s priloženim vabilom
obveščamo o vsebini in predavateljih majskega srečanja.
10. 5. 2019 ob 9:00
Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, projekt nacionalnega
projektnega partnerstva izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS – mag. Maja Zovko
Stele, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Razvijanje programa in nudenje pomoči in podpore osebam s spektroavtistično motnjo,
Predstavitev Društva in Centra ASPI – Tina Janežič, prof. soc. in filo., Društvo ASPI

Srečanje je v prostorih Zdravniškega društva v Ljubljani (stavba Dunajski
kristali).