15. pedopsihiatrična delavnica

Vabimo vas na XV. pedopsihiatrično delavnico pod okriljem XXX. Srečanja pediatrov v Mariboru . Delavnica bo potekala preko spleta v petek, 16. aprila 2021. Udeležba je brezplačna.

Prosimo za prijave na www.ukc-mb.si; zavihek Strokovna srečanja pod XXX. Srečanje pediatrov v Mariboru do 10.4.2021. Povezavo do spletne delavnice vam bomo posredovali na e-mail naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Dodatne informacije:
Rebeka Gerlič
02/321-28-13
rebeka.gerlic@ukc-mb.si

 

PROGRAM

Arhitektura pomoči otrokom in mladostnikom z duševnimi motnjami

9.00 – 10.30

Uvodni pozdrav

Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028 v luči duševnega zdravja otrok in mladostnikov (Jožica Maučec Zakotnik)

Delovanje Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo v praksi (Andreja Kovač)

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) – vzpostavitev delovanja in izzivi, ki nas še čakajo (Ana Tkavc Zajkesković, Katja Kobilšek Guna)

 

10.45 – 12.15

Pogled na delovanje Varovanega psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike: Kako smo si zamislili in kaj se je zgodilo (Maja Drobnič Radobuljac)

Izzivi za prihodnost (Marija Anderluh)

Epidemija duševnih motenj razgaljena z epidemijo COVID-19 (Hojka Gregorič Kumperščak)

 

12.30 – 13.30 

Okrogla miza – vsi sodelujoči