SKUPNA ZAVEZA K SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

SKUPNA ZAVEZA K SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

DUŠEVNO ZDRAVJE ZA VSAKEGA OTROKA

Strokovnjaki, ki delujemo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ob
zaključku multidisciplinarnega strokovnega srečanja Razdiralno vedenje otrok in
mladostnikov na stičišču strokovnih služb, ki je potekalo 7. in 8. junija 2013 v Kranjski gori,
se zavezujemo k skupnemu delovanju različnih služb na področju zdravstva, šolstva,
socialnega varstva in pravosodja pri zagotavljanju skrbi za duševno zdravje otrok in
mladostnikov v Sloveniji.

Ugotavljamo, da je trenutna raven skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov
nazadovoljiva. Kljub naraščajočim potrebam otrok, mladostnikov in njihovih družin je
dostopnost do kakovostne in učinkovite pomoči iz leta v leto manjša. Prepričani smo, da je
skrb za duševno zdravje eden od stebrov blagostanja vsakega otroka in najboljša naložba
za prihodnost celotne družbe.

Naša dolžnost je prizadevati si za zagotavljanje pravice vsakega otroka do zdravega
razvoja.

Treba je
1. povezati in uskladiti delovanje vseh strokovnjakov, ki jih država že financira skozi vse
naštete resorje;
2. dopolniti mrežo strokovnih služb na področju duševneg zdravja otrok in mladostnikov;
3. zagotoviti jasnost in preglednost vseh strokovnih služb pomoči;
4. poskrbeti za usklajeno delovanje, strokovno izobraževanje in uvejanje preverjeno
učinkovitih preventivnih programov in programov zdravljenja.

Predstavniki
Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo
Zbornice kliničnih psihologov Slovenije
centrov za socialno delo
vzgojnih zavodov
vrtcev in šol

Kranjska gora, 8.6. 2013