Študij razvojno analitične psihoterapije

Obveščamo vas o razpisu za pričetek študija razvojno analitične psihoterapije.

Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo vpisuje v 1. stopnjo Izobraževanja in usposabljanja iz razvojne analitične psihoterapije, ki se začne septembra 2020. Razpis izobraževanja je na spletni strani http://www.ikpp.si/izobrazevanje-in-usposabljanje/usposabljanja/rap-2020-2022-vpis-v-1-stopnjo-studija-iz-razvojne-analiticne-psihoterapije/223.

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo

Slovensko zdravniško društvo