Prispevki

Strokovni seminar z mednarodno udeležbo

Strokovni seminar Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb, 7. in 8.6.2013

 

Spoštovani!

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP) organizira 7. in 8. 6. 2013 tretji dvodnevni strokovni seminar z mednarodno udeležbo z naslovom Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov na stičišču strokovnih služb, namenjen izmenjavi izkušenj in pogledov strokovnjakov različnih strok na problematiko otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami. V programu bodo poleg domačih predavateljev iz različnih področij dela s populacijo otrok in mladostnikov tudi vabljena predavanja priznanih tujih strokovnjakov. Prof. H. Remschmid z Univerze v Marburgu bo predaval o značilnostih mladoletnih morilcev, prof. F. Gardner z Univerze v Oxfordu o izkušnjah s programi treninga učinkovitega starševstva v različnih evropskih državah ter o povezavah med spremembami v zgodnjih vzgojnih načinih in asocialnim vedenjem, prof. J. Hutchings, z Univerze Gwynedd, UK pa bo predstavila desetletne izkušnje implementacije programa treninga učinkovitega starševstva »The Incredible Years«. Poleg predavanj o razvojnih vidikih agresivnega in razdiralnega vedenja bodo potekala predavanja o diagnostični in terapevtski / svetovalni obravnavi te populacije otrok in mladostnikov z delavnicami. V sklopu seminarja bo organizirana tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali predstavnikov različnih strokovnih služb, ki se srečujejo z izzivi na področju obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami (zdravstvo, vzgojni zavodi, šolstvo, socialne službe, varuh človekovih pravic).

Seminar je namenjen najširšemu krogu strokovnjakov, ki se srečujemo s populacijo otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami, s področja zdravstva, šolstva, sociale, vzgojnih zavodov in pravosodja.

Kotizacija za seminar znaša 170 EUR (DDV je vključen) in zajema gradiva, potrdilo o udeležbi ter prigrizke med odmori ter družabno večerjo. Seminar bo potekal v Hotelu Lek v Kranjski gori. Podrobnejše informacije so dosegljive na spletni strani Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo: www.zomp.si, na kateri bo dostopna tudi elektronska prijava. V primeru plačila kotizacije štirim udeležencev seminarja iz iste inštitucije, je peta kotizacija brezplačna. Namestitev v hotelskih sobah je mogoče urediti prek spletne strani http://www.hotel-lek.si.

Vljudno vabljeni!

Nataša Dajčman, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije in psihoterapevtka
Predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo

Dr. Marija Anderluh, dr.med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije,
Predsednica organizacijskega odbora

PROGRAM 

 

XXIII. SREČANJE PEDIATROV V MARIBORU, 5. in 6. 4. 2013

VIII. pedopsihiatrična delavnica na temo Urgentna stanja v otroški in mladostniški psihiatriji

Kristalna dvorana, Kongresni Center Habakuk, Maribor

Petek, 5.april 2013

9.30 – 10.00: Registracija

10.00 – 11.30
– Bojan Belec: Urgentna stanja pri vedenjski in hiperkinetični motnji
– Hojka Gregorič Kumperščak: Urgenca pri motnjah razpoloženja, samomorilnem in
samopoškodovalnem vedenju ter osebnostnih motnjah
– Andreja Užmah Kučina, Maja Radobuljac: Psihotična stanja v otroški in mladostniški
psihiatriji, ki zahtevajo urgentno obravnavo

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.30
– Marija Brecelj Anderluh: Urgenca pri motnjah hranjenja pri otrocih in mladostnikih
– Karin Sernec: Obravnava starejših mladostnikov in odraslih oseb z motnjami hranjenja
na Enoti za motnje hranjenja
– Metka Kališnik Šavli: Urgentna stanja v pedopsihiatrični ambulanti

13.30 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Okrogla miza, moderator Martina Tomori

Na okrogli mizi bomo spregovorili tudi o dejanskem stanju in (ne)možnostih urgentnih
ambulantnih in hospitalnih obravnav, kakor tudi o perspektivi le-teh (vse bolj realen postaja
varovani oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo). Predstavljene indikacije iz predavanj
bomo poskušali oblikovati v smernice ali priporočila za urgentno obravnavo.

VIII. pedopsihiatrična delavnica je namenjena otroškim in mladostniškim psihiatrom,
kliničnim psihologom, psihiatrom, pediatrom in vsem drugim, ki jih področje zanima.
Kotizacija znaša 100,00 Eur, sekundariji in specializanti imajo 50% popust, študentje in
upokojenci se lahko udeležijo delavnice brezplačno.

Kontaktna oseba:
Karmen Obrul
Klinika za pediatrijo
T: (02) 321 24 65, F: (02) 321 24 65
www.ukc-mb.si; zavihek strokovna srečanja