XXIII. SREČANJE PEDIATROV V MARIBORU, 5. in 6. 4. 2013

VIII. pedopsihiatrična delavnica na temo Urgentna stanja v otroški in mladostniški psihiatriji

Kristalna dvorana, Kongresni Center Habakuk, Maribor

Petek, 5.april 2013

9.30 – 10.00: Registracija

10.00 – 11.30
– Bojan Belec: Urgentna stanja pri vedenjski in hiperkinetični motnji
– Hojka Gregorič Kumperščak: Urgenca pri motnjah razpoloženja, samomorilnem in
samopoškodovalnem vedenju ter osebnostnih motnjah
– Andreja Užmah Kučina, Maja Radobuljac: Psihotična stanja v otroški in mladostniški
psihiatriji, ki zahtevajo urgentno obravnavo

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.30
– Marija Brecelj Anderluh: Urgenca pri motnjah hranjenja pri otrocih in mladostnikih
– Karin Sernec: Obravnava starejših mladostnikov in odraslih oseb z motnjami hranjenja
na Enoti za motnje hranjenja
– Metka Kališnik Šavli: Urgentna stanja v pedopsihiatrični ambulanti

13.30 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Okrogla miza, moderator Martina Tomori

Na okrogli mizi bomo spregovorili tudi o dejanskem stanju in (ne)možnostih urgentnih
ambulantnih in hospitalnih obravnav, kakor tudi o perspektivi le-teh (vse bolj realen postaja
varovani oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo). Predstavljene indikacije iz predavanj
bomo poskušali oblikovati v smernice ali priporočila za urgentno obravnavo.

VIII. pedopsihiatrična delavnica je namenjena otroškim in mladostniškim psihiatrom,
kliničnim psihologom, psihiatrom, pediatrom in vsem drugim, ki jih področje zanima.
Kotizacija znaša 100,00 Eur, sekundariji in specializanti imajo 50% popust, študentje in
upokojenci se lahko udeležijo delavnice brezplačno.

Kontaktna oseba:
Karmen Obrul
Klinika za pediatrijo
T: (02) 321 24 65, F: (02) 321 24 65
www.ukc-mb.si; zavihek strokovna srečanja