Terensko srečanje 2022

Spoštovani člani ZOMP. Z veseljem vas vabimo na letošnje terensko srečanje.

Specializanti vsako leto pripravimo Terensko srečanje za vse člane ZOMP z namenom, da bolje spoznamo ustanove s katerimi sodelujemo in še drugačne profile sodelavcev in njihove vsebine. Tako smo v preteklih letih obiskali VZ Planina, MKZ Rakitna, Center Janeza Levca.

V letošnjem letu smo razmišljali, da bi bilo izredno koristno, če bi bolje spoznali tudi pravno-socialno področje.

Tako smo k sodelovanju povabili vodjo Kriznega centra za mlade Ljubljana, Perico Radonjić, univ. dipl. psih, ter sodnici Eriko Ponikvar Dečman, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, družinski oddelek in Nadjo Podobnik Oblak, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani, nepravdni in zapuščinski oddelek.

Izobraževanje bo potekalo 10.6.2022 v predavalnici Centra za mentalno zdravje UPKL, Grablovičeva 44, Ljubljana.

Vabljeni in upam, da se vidimo v čim večjem številu!