Terensko srečanje 2024

Spoštovani člani ZOMP,

vabimo vas na terensko srečanje, ki ga vsako leto organiziramo specializanti otroške in mladostniške psihiatrije. Letošnje srečanje z naslovom “Obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj bo potekalo v petek, 24. maja 2024, v Prevzgojnem domu Radeče.

Predstavljeno bo delovanje Prevzgojnega doma, zakonodaja na tem področju, povezava in sodelovanje s pedopsihiatrijo, na koncu pa bo organiziran še ogled prostorov PD. Program srečanja je v priponki.

Po koncu strokovnega srečanja bo sledilo druženje s pogostitvijo ter sestanek specializantov OMP z nacionalno koordinatorko specializacije, izr. prof. Majo Drobnič Radobuljac.

Prijave so možne na povezavi:

https://forms.gle/EogAyTkDwwc3unUQ9      (Prijave so odprte do nedelje, 19.5.2024 do polnoči.)

Obiskovalci PD Radeče ne smejo imeti pri sebi mobilnih telefonov, nevarnih predmetov in prepovedanih psihoaktivnih snovi. Fotografiranje in snemanje nista dovoljena. Svetujemo, da mobilne telefone pustite v avtomobilih, če bi ga kdo nujno potreboval, pa naj to vnaprej sporoči. Brezplačno parkiranje je možno na območju PD.

Lepo vabljeni!

PROGRAM

9.00 – 9.15 Prihod in registracija udeležencev
9.15 – 9.30 Pozdrav organizatorjev
9.30 – 10.30 Predstavitev PD Radeče (Viktorija Erpič, univ. dipl. soc. del., direktorica PD Radeče)
10.30 – 11.30 Kazenski postopek proti mladoletnikom (Janja Plevnik, sekretarka, Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje)
11.30 – 12.00 Odmor za kavo
12.00 – 13.00 Voden ogled PD Radeče
13.00 – 13.30 Zaključek srečanja s pogostitvijo
13.30 – 14.00 Sestanek specializantov OMP z nacionalno koordinatorko specializacije, izr. prof. dr. Majo Drobnič Radobuljac, dr. med., spec. otr. in mlad. psih.